• Revize İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütler
 • 1/1000, 1/5000, 1/25000 Ölçekli İmar Planına Esas Etütler
 • Mevzii İmar Planına Esas Etütler
 • Mikrobölgeleme Etütleri

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt

 1. 13623 Ada 1 Parsel (Çankaya-Ankara) İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 2. Adana İli Ceyhan İlçesi Botaş İskele Ve Boru Hattı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi
 3. Zonguldak İli,Çaycuma İlçesi ,Filyos Beldesi Filyos Limanı Geri Sahası (Yaklaşık 40ha) İmar Planına Esas Gözleme Dayalı Jeolojik Etüt Raporu
 4. Karaman Belediyesi Doğukışla Mevkii Kentsel Dönüşüm Alanı İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 5. Edirne İli, Keşan İlçesi, Yenimescit Mahallesi Keşan-49 K-2-B, Keşan-49 K-2-C, Keşan-49 L-1-A, Keşan-49 L-1-D 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita Paftaları İçerisine Olan 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 166, 167, 550, 571, 574, 637, 638, 1426 Nolu Adalarda Yer Alan Toplam 240 Parselin Bulunduğu Yaklaşık 5 Ha Yüzölçümlü Kentsel Dönüşüm Alanının Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 6. Maltepe (İstanbul) Belediyesi Başıbüyük Mahallesi 1766 Ada 10,12,13,15,20 Parsel 1772 Ada 4,9,12 Parsel Büyükbakkalköy Mahallesi324,382,450 Parsel İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Rapor
 7. T.C. Bartın Üniversitesi Kampüs Alanı (Kutlubeyyazıcılar) İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 8. Safranbolu Belediyesi Revize-İlave İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu